To Honor: how to loose it?

Eerbied komt vanuit ons hart, vanuit onze ziel, vanuit ons zijn. Het is geen werkwoord, het is de bejegening van dat wat voortkomt vanuit respect, liefde, zorgzaamheid en dankbaarheid. Het is een klein woord die een energie omvat dat, als je je ervoor openstelt je zelfbesef kan veranderen.

Het kleine beetje eerbied wat ik had verloor ik langzaam, stukje bij beetje. Het is een proces wat je kunt vergelijken met een sneeuwbal die je van een berg afrolt. Eerst langzaam, geleidelijk en wellicht heeft het hier en daar wat ondersteuning nodig. Ondersteuning in het loslaten van zelfeer? Ja, ik heb het nog steeds over het loslaten van je eer. En geloof me, er zijn mensen die jou zullen helpen in het loslaten van je eigen eer. En voor je het weet rolt de sneeuwbal als vanzelf. Het verminderen, het loslaten van je eigen eer lijkt daarmee steeds krachtiger en dynamischer te worden.

Zo leerde ik een charismatische man kennen die erg welkom was net nadat mijn partner naar Noorwegen was vertrokken en daar andere mannen ontmoette. Mijn zelfrespect, mijn zelfliefde hing af van de waardering die mijn partner aan mij gaf waardoor ik totaal afhankelijk in de armen van een nieuwe man kwam. Deze man gaf me dagelijks voeding van complimenten en zelfs bewondering. Wat ik niet in de gaten had waren de kleine onderhuidse opmerkingen. Opmerkingen die me van slag maakten. Kleine opmerkingen die te klein waren voor een gesprek en genoeg voor verwarring.

Geleidelijk werd ik afhankelijk van de momenten waarin de ander mij ophemelde. Een krachtig zelfwaarderingsgevoel werd er schijnbaar teweeg gebracht. In de tussentijd werden de kleinerende opmerkingen regelrechte aanvallen op mij als persoon waardoor er zelftwijfel ontstond. En de innerlijke verwarring groter werd.

Zelftwijfel was iets wat ik als kind had meegekregen. Voor mijn vader was ik niet de zoon die hij voor ogen had gehad toen hij wist dat hij een zoon zou krijgen. Ik voldeed niet aan het beeld en hij had niet de kracht om het om te zetten waardoor kritiek en kleineren vanzelfsprekend werden. Ophemelen, trots zijn, bemoedigd worden is niet iets waarmee ik ben opgegroeid. Kortom ik genoot van de momenten waarin ik opgehemeld werd en de kritiek die er later op volgde was een soort vanzelfsprekendheid die ik kende.

Ergens had ik wel zelfliefde, zelfrespect en zorgzaamheid. Echter, het was alsof het een voorwaarde werd op iets wat ik had gepresteerd, goed had gedaan of als reactie op de dankbaarheid van anderen. Kortom zelfeer was afhankelijk van de ander, van de situatie en van het oordeel. Wat een ideale basis vormt voor het leven met een narcistische man die daarnaast ook gaslighting toepaste.

Gaslighting is een proces waarbij verwarring zaaien het allerbelangrijkste gegeven is zowel bij jou die het ondergaat als bij de vrienden en familieleden die bij jou horen. Het doel is afhankelijkheid. Totale afhankelijkheid van de ander waardoor hij of zij jou volledig in “bezit” heeft. Alle mensen in jouw omgeving zorgen voor de voeding van eer hebben voor jezelf, moeten in twijfel worden getrokken zodat je meer en meer “alleen” komt te staan. Zodra je net als ik “alleen” komt te staan, ook letterlijk in een ander land, wordt je een dolende tol.

De kunst om recht op te blijven staan en te geloven in jezelf wordt een steeds kleiner platform. Geloofssystemen als: ‘ik ben het niet waard’, ‘niemand zit op mij te wachten’ worden groter en groter. Gevoelens als angst, verwarring, onwaardigheid en schaamte nemen toe en bepaalde nederigheid wordt het gedrag.

Je zelf eer aan doen, to honor you maakt je krachtig en zelfverzekerd. De attitude die je daarmee uitstraalt kan een bedreiging vormen voor anderen. Je raakt onafhankelijk en mensen krijgen geen grip meer op je. Reden genoeg om je te bekritiseren door leidinggevenden, ouders en soms ook partners. ‘To Honor, how to loose it?’ Heel eenvoudig, het gaat geleidelijk in een proces van verwarring waarin je meer en meer gelooft in destructieve geloofssystemen.

Live to honor you is wat ik wil uitdragen waardoor je vanuit respect, liefde, zorgzaamheid en dankbaarheid zorgt voor jezelf en je omgeving! Volgende blog ‘To Honor: who doesn’t have it?’

2 thoughts on “To Honor: how to loose it?”

  1. Je blog leest als een krachtig verhaal, kernachtig, herkenbaar, toegankelijk. Prachtig geschreven. Ik ben nu al benieuwd naar de volgende!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *