To Honor, is it an attitude?

To Honor betekent ‘eer’ hebben. En hoewel het een klein woord is, heeft het een grote betekenis waarvan het redelijk lastig lijkt te zijn om vorm te geven aan eer hebben voor ……(vul de stippels zelf maar in).

We gebruiken in onze dagelijkse woordkeuze het woord eer hebben, eerbied, eervol zijn niet echt, dan alleen als we de bijbel openslaan. We spreken eigenlijk van eerbied in de geestelijke dingen. Bijvoorbeeld als eerbied voor Gods Woord en voor de prediking. Daarnaast hebben we eer je vader en moeder als één van de Tien Geboden.

Ik draag zelf de naam Honoré, waardoor ik enorm geïnspireerd raakte door het woord “to honor”. Het betekent letterlijk ‘eer hebben’, echter als ik zoek op de naam wordt het ook vertaald als trots zijn. Trots is voor ons snel hoogmoed of zelfs arrogant. Terwijl trots zijn ook een eergevoel is. Wat me brengt bij de vraag of to honor een attitude is?

Geregeld heb ik gehoord dat ik arrogant ben en een arrogante houding aanneem. Echter van binnen heb ik helemaal niet het gevoel dat ik dit ben. Soms ben ik zelfs onzeker wat ik ook durf te benoemen. Wel weet ik, wat ik goed kan en waar ik niet goed in ben. Ik kan wel zeggen dat ik trots ben op wat ik heb bereikt in mijn leven. Als ik terugkijk naar waar ik vandaan kom, wat ik heb meegemaakt en welke dalen ik overwonnen heb kan ik volmondig zeggen “ik ben trots op mezelf”. Deze trots heeft voeding nodig om vorm te geven zodat het ook daadwerkelijk voelbaar is. Trots zijn is voor mij ook dankbaar zijn en als ik trots ben op een ander impliceert dit eigenlijk dat ik de ander meer bewonder. Voor mij heeft het dus niets met arrogantie te maken. Ik zou bijna zeggen dat het gevoel van trots zijn nodig is om eer te hebben voor, toe te kunnen laten.

Eer hebben uit zich in je gedrag, je houding ten aanzien van jezelf of iets of iemand anders, en komt voort uit jouw hart. Het is iets wat voortkomt uit een gevoel wat je hebt voor jezelf, de ander of iets.  Kortom ‘To Honor, is it an attitude’ of niet?

Tijdens een Access Consciousness 3 daagse Bodyclass met Shannon O’Hara in Nice vroeg ik naar meer informatie over “to honor yourself”. Het was voor mij een werkwoord, iets wat we moeten doen. Echter ergens bevatte ik ook dat het juist niet ‘werken’ was, hoe tegenstrijdig dit ook lijkt te zijn. We kunnen “to honor” uitleggen met voorbeelden, alleen wat als het een gevoel is dat er aan ten grondslag ligt? En wat als het gevoel leeg is? Shannon is een vrouw die ik bewonder en zeer zeker respecteer. Tijdens de dagen van de Bodyclass had ik al opgemerkt dat Shannon razendsnel naar de kern kan gaan en zeer sensitief oppikt wat er speelt in jouw wereld. Dus ook in de mijne. Ik weet nog goed dat ze naar me keek en glimlachte en opeens diep inademde met een AHA erachter aan. Alsof er een hele puzzel werd neergelegd waarvan opeens helder werd hoe deze te leggen. ‘Zorg voor jezelf zoals je voor je hond zorgt!’. Uit het niets, en de tranen liepen over mijn wangen. Opeens wist ik wat “to honor” betekende. De houding die ik had ten aanzien van mijn geliefde labrador Lucas was altijd vanuit respect, zorgzaamheid en bewondering voor hem.

Eerbied komt vanuit ons hart, vanuit onze ziel, vanuit ons zijn. Het is geen werkwoord, het is de bejegening die voortkomt vanuit respect, liefde, zorgzaamheid en dankbaarheid. Het is een klein woord wat een energie behelst,  dat als je je ervoor openstelt je jouw zelfbesef kan veranderen.

Het is dat wat ik wil uitdragen en wat ik jou mee wil geven, leef vanuit eerbied voor jezelf en dat is een attitude!

Wil je meer weten over ‘To Honor’ of over vormgeven vanuit eer? Kijk eens op de website www.honoredaniel.com of volg de blogs van René de Klerk. Laat me weten wat dit met je heeft gedaan en delen waardeer ik. Next blog ‘To Honor,  how to loose it?’