Free moments

Een moment waarin jij gratis kunt ervaren en deelnemen

Life moments

Een moment waarin jij fysiek kunt ervaren en deelnemen

Online moments

Een moment waarin jij online kunt ervaren en deelnemen

Embodier of Living

Belichaming is onze verbinding met ons lichaam, andere lichamen en de aarde. Zodra er connectie is, is er een weten, openheid en verbinding. Zodra we disconnectie ervaren komen we tot onzekerheid, geslotenheid, een contractie. Binnen een relatie of deze nu is met jezelf, je lichaam, een ander, werk gerelateerd of een project, zijn we geneigd om alles wat stroef loopt, blokkeert of waarin we tegenwerking ervaren te veroordelen. We nemen afstand van de ander of van onszelf door de oordelen die we dan ervaren. Oordelen worden besluiten en conclusies van waaruit we verder gaan handelen, denken en voelen wat een contractie geeft in ons lichaam en leven. Honoré brengt jou terug naar de verbinding die jou en jouw lichaam eer aan doet en verzacht de contractie. Honoré werkt met trajecten waarin zowel jouw body, jouw mind en jouw gewaar zijn samenkomen. Tijdens trajecten verzachten we jouw huidige realiteit waardoor er verbinding ontstaat met nieuwe mogelijkheden. Boek nu een traject of een losse sessie!

Body

Ben jij volledig in verbinding met jouw lichaam? Is jouw lichaam het instrument dat voor jou een kompas is?

Mind

Alles wat jij ervaart en waarneemt is jouw realiteit. Vanuit welke realiteit leg jij verbinding met jou zelf en anderen?

Gewaarzijn

Hoe bewuster we zijn, des te meer kennis we kunnen gebruiken in ons eigen leven. Juist dit zorgt voor meer autonomiteit. Wat als je functioneert vanuit deze autonomiteit?

“Belichaming is onze verbinding met ons lichaam, andere lichamen en de aarde.”

RENE DE KLERK